V Šentilju, pred Medgeneracijskim centrom, v Slovenski ulici, nastaja hortikulturni park zdravilnih rastlin. Idejni in razvojni vodja je dr. Silvo Koder magister farmacije.

Pravi, da se je že nekaj let »spogledoval« z zelenico pred stavbo bivšega zdravstvenega doma in glede na to, da se je v tej stavbi vsa leta odvijala zdravstvena služba, si je mislil, zakaj pa ne bi bil park pred njo neko živo nadaljevanje te zgodbe.

»Spoznajte jih in pomagale vam bodo« je bil moto vseh dosedanjih razstav zdravilnih rastlin, ki jih je priredil, saj kot pravi, je treba rastline najprej spoznati, šele nato se lahko z njimi pravilno zdravimo.

Prve so bile zasajene leta 2016, z letos dodanimi jih je že preko 100. V času razstave, ki se je letos v septembru odvijala v parku, pa je bilo skupaj s prinešenimi rastlinami preko 160. Vse rastline so označene z imeni in dodatnimi informacijami glede zdravilnosti. Lani je bil dodan še skalnjak in vodna oaza ter urejene utrjene poti po parku.

Glavnino dela je prostovoljno opravil sam, ampak glede na velikost projekta brez dodatne pomoči ni šlo. Tako je pri snovanju parka svoje ideje vključila krajinarka Rebeka Ul, pri  izvedbi del pa je glavnino prispevala Občina Šentilj in firma Fortis. Pri dokončni ureditvi parka in pripravi razstave pa je z veseljem priskočila na pomoč ga. Anica Šauperl s svojimi ljubiteljskimi zeliščarkami, zeliščarska sekcija Turističnega društva Brod iz Sladkega Vrha, Irena Lenič, Izidor Golob, firma Reisman z Igorjem Krajncem, Karli Udovičič, Medgeneracijski center Šentilj ter drugi posamezniki iz občine Šentilj.

Vsem se iskreno zahvaljujemo.

Idej mu ne zmanjka, pravi Silvo Koder, tako da bodo še to jesen zasajena nova drevesa, spomladi pa sledi ureditev zelenice in vrt enoletnic.

Želi si, da bi z leti nastal bogat učni hortikulturni park z zdravilnimi in ostalimi avtohtonimi rastlinami in da bi vsakdo od najmlajšega do najstarejšega obiskovalca v njem našel nekaj zase.