Koliko objemov na dan je dovolj? Tristo.

Medgeneracijski center občine Šentilj deluje od septembra 2015. V kraju povezujemo različne generacije in različne uporabnike.

Prvo skupno aktivnost z VDC Polž smo izvedli že novembra 2015, obiskali smo njihov enoto v Šentilju in izvedli skupne kreativne delavnice, ki jih občasno še vedno izvajamo.

 

Srečanja med uporabniki obeh Centrov so naša stalnica in jih načrtno vključujemo v letne programe dela. Skupaj smo izpeljali prednovoletna druženja, pustovanja, čistilne akcije, pohode po poteh Šentilja in neformalna druženja ob petju in plesu. Skupni projekt, ki smo ga izvajali dalj časa je bil priprava na deseto obletnico delovanja enote VDC Polž v Občini Šentilj.

 

S svojim delom tako oboji prispevamo k razvoju teorije in neposrednega dela za delo z osebami s posebnimi potrebami, k humanizaciji dela in k integraciji uporabnikov, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti. Vse našteto uspešno implementiramo v lokalnem okolju v katerem delujemo.

Vse pravice pridržane
Vsa vsebina člankov vključno s slikami na tej spletni strani je predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine, v mejah veljavnih predpisov. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike presnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov teh strani brez predhodnega pisnega soglasja ustreznih občinskih služb in/ali avtorja strani.