DEMENCI PRIJAZNA TOČKA (DPT) je točka, ki je namenjena osebam z demenco, svojcem in vsem zaposlenim (policisti, trgovci, bančni in poštni uslužbenci, farmacevti, gasilci…) kot tudi vsem drugim v lokalni skupnosti, saj je pomembno, da tudi sosedje prepoznajo osebe z demenco in jim pomagajo.

Na DPT se lahko obrnete po informacije, predvsem pa se seznanite z načini in postopki usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo poti domov.

Zaposleni na točki imajo potrebno znanje in informacije o demenci. Vedo, kakšni so prvi znaki in kako jih prepoznati, kako komunicirati z osebami z demenco, kako jim pomagati v primeru, ko se izgubijo in ne vedo, kje so, kdo so in kako najti pot domov. Na DPT osebe z demenco in svojci dobijo informacije glede uporabe različnih storitev v skupnosti (uporaba javnega prevoza, dostop do trgovin, pošte, lekarne, bank, policije, upravne enote…).

Svojci lahko tudi poiščejo informacije o tem, kako preživeti dan z bolnikom in kaj vse lahko osebe z demenco še počnejo. Prav tako jim lahko posredujejo informacije, kam po pomoč in podporo (zdravniki specialisti, urejanje dodatka za pomoč in postrežbo, dnevnega varstva, pomoči na domu…)

Slovensko združenje za pomoč pri demenci “Spominčica – Alzheimer Slovenija”, z odpiranjem DPT prispeva k oblikovanju demenci prijaznega okolja, v ustanovah v lokalnem okolju (centri za socialno delo, knjižnice, medgeneracijski centri, zdravstveni domovi, ljudske univerze, domovi za starejše ipd.), prispeva k večji vključenosti oseb z demenco in njihovih svojcev v skupnost, zagotavlja večjo varnost, mobilnost in dostopnost do storitev, ki jih osebe z demenco v zgodnji fazi bolezni še lahko uporabljajo same (nakupovanje v trgovini, opravila na bankah, poštah, obisk pri frizerju…). S tem osebe z demenco dlje časa ohranjajo svojo samostojnost in ostanejo dejavni člani skupnosti.

DEMENCI PRIJAZNO DRUŽBO ustvarjamo z izobraževanjem javnih delavcev in drugih uslužbencev, ki so pri svojem profesionalnem delu pogosto srečujejo z osebami z demenco. Informiramo tudi ostalo zainteresirano javnost (odrasle in otroke), da bodo znali prepoznati znake demence ter lažje komunicirali z njimi.

Medtem, ko so osebe z demenco v začetni fazi bolezni, še samostojne, so udeleženci v prometu, obiskujejo banke in trgovine ter se vključujejo v druge vsakodnevne aktivnosti, se lahko v trenutku zmedejo, pozabijo, kje so in kaj želijo opraviti.

Z izobraževanjem želimo omogočiti enakovredno obravnavo oseb z demenco in izboljšati njihovo vključenost v družbo.

Namen te ozaveščenosti in informiranosti je pomoč osebam z demenco in svojcem, da s skupno podporo spodbujamo njihovo samostojnost in poskrbimo za ohranjanje njihovega dostojanstva. S skupnim sodelovanjem prispevamo k temu, da osebe z demenco ostanejo čim dlje doma, kar je tudi priporočilo Alzheimer Europe.

‘‘V središču naj bo človek in ne bolezen. Zato bodimo strpni in prijazni. Vzemimo si čas za jasen in enostaven pogovor. Pristopimo počasi in prijazno, dotaknimo se osebe, ne prepričujmo je v nekaj, česar ne dojame.”

izr. prof. dr. Aleš Kogoj, dr. med., spec. psihiatrije, ustanovitelj Spominčice

 

Julij, 2020