Kdaj:
7. maj, 2019 @ 12:00 – 15:00
2019-05-07T12:00:00+00:00
2019-05-07T15:00:00+00:00
KS Ceršak: Pogovor z mag. Acom Prosnikom:"Razumevanje generacij"

Dobrodošli na pogovor in druženje z mag. Acom Prosnikom.

PROSNIK, France (Franci, Aco)
Klinični psiholog , Biblioterapevt , Predavatelj

Rojen: 18. januar 1945, Slovenske Konjice
Kraj delovanja: Maribor

France Prosnik, tudi Franci, največkrat pa kar Aco, je otroštvo preživel v Slovenskih Konjicah. Po končani osnovni šoli je na mamino pobudo odšel v Maribor, kjer je zaključil klasično gimnazijo. Ker so ga zanimala različna področja, je imel težave pri zbiri študijske smeri. Vlekel je lističe in turizem ter gradbeništvo je premagala psihologija. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1971 diplomiral, pet let kasneje pa magistriral iz klinične psihologije.
Že leta 1969 se je zaposlil v Vzgojni posvetovalnici v Mariboru, ki se je kasneje preimenovala v Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in pod tem imenom deluje še danes. Z izjemo obdobja med leti 1980 – 1985, ko je predaval na Pedagoški akademiji v Mariboru, je kot klinični psiholog v Centru svetoval vse do upokojitve leta 2011. Pri tem je poudarjal pomen dobre komunikacije in kontakta med starši in otroci. V več desetletjih delovanja na Centru se je dvakrat znašel tudi na mestu direktorja, prvič med leti 1976 – 1980 in drugič med leti 2002 – 2006.
Po upokojitvi je s petinšestdesetimi leti prevzel vlogo varuha bolnikovih pravic v Mariboru. Ker so zastopnike bolnikovih pravic uvedli šele leta 2007, so se nanj obračali ljudje iz cele Slovenije. Kljub temu, da je funkcija prinesla številne obveznosti, ki niso bile predvidene, jih opravlja zavzeto ter vestno. Zavzema se za izboljšanje učinkovitosti zdravstvenega sistema ter opozarja na napake in pomanjkljivosti v zdravstvu. Do sedaj je skupaj s svojim timom razrešil marsikateri problem, največ težav pa zaznava pri starostnikih. Zato največ pozornosti namenja prav njihovi zdravstveni oskrbi in se zavzema za prijazen odnos do bolnikov. V okviru opravljanja te funkcije se pogosto pojavi tudi v medijih.
Sicer je kot strokovnjak na področju klinične psihologije reden gost na okroglih mizah in pogovorih. Vklaplja se v debate o homoseksualnosti, starševstvu, biblioterapiji, nasilju, mladostnikih, literaturi in številnih drugih temah.
Prav tako sodeluje z Zvezo društev za cerebralno paralizo Sonček. Zvezi je med leti 2000 in 2004 tudi predsedoval. Kot predsednik je imel bolj motivacijsko, častno vlogo. V času mandata pa je izkoristil svoje zanimanje za gradbeništvo in se posvetil predvsem razširitvi društvenih in bivalnih prostorov. Ker je tudi njegov sin Luka (Luka Prosnik, pesnik) močno gibalno oviran in zato vezan na invalidski voziček, mu sodelovanje z društvom še toliko več pomeni. Prav z Luko je, še bolj intenzivno kot s starejšo hčerko, izvajal biblioterapijo, s katero se sicer ukvarja. Tudi sam veliko bere, je ambasador Mariborske knjižnice in se vključuje v njeno delo.
Je velik zagovornik dobrodelnosti in član Rotary kluba Maribor, ki mu je nekaj časa tudi predsedoval.
V svoji dolgoletni svetovalni karieri se je srečal z raznimi stiskami ljudi in že desetletja dokazuje, da je s kombinacijo znanja in nesebičnosti možno doseči spremembe v družbi.

Vir: http://www.xn--tajerci-pqb.si/osebe/prosnik-france-(franci,-aco)/133/