Center je odprt vse delovne dni v tednu.

 

Delovni čas za uporabnike je objavljen na mesečnem urniku aktivnosti. Občasno potekajo aktivnosti tudi zunaj prostorov Medgeneracijskega centra Šentilj (MCŠ).

 

Urnik aktivnosti je javno objavljen: v elektronski obliki  na FB strani MCŠ in na vseh uradnih spletnih straneh Občine Šentilj ter v tiskani obliki v prostorih MCŠ, javnih oglasnih mestih Občine Šentilj, mesečniku Obvestila oz. po dogovoru, še na drugih mestih oz. medijih.

 

V prostore Centra se ne prinaša in se ne uživa alkohola in drugih opojnih substanc. V prostorih Centra se ne kadi.

V okviru vseh dejavnosti v in izven prostorov Centra, vsak posameznik (izvajalec, uporabnik ali obiskovalec) sam odgovarja za garderobo in svojo lastnino (mobilne telefone, prenosnike, denar, nakit,…); za telesne poškodbe, svoje zdravstveno stanje (jemanje zdravil, prehranske omejitve, gibalne omejitve, itd.), morebitne zastrupitve z hrano, zelišči, pijačami itd. katere v MCŠ priložnostno uživamo. Za mladoletne uporabnike nosijo odgovornost starši oz. skrbniki.

 

Uporabniki se z obiskom zavežejo skrbeti za red in čistočo ter odgovorno ravnanje z inventarjem in napravami Centra.

 

Obisk programov oz. dejavnosti je praviloma brezplačen. Sredstva in prostore za delovanje zagotavlja Občina Šentilj. Morebitni prispevki v denarni, blagovni ali storitveni obliki so namenjeni izboljšanju delovanja programov MCŠ in so prostovoljni.

 

Programe  praviloma izvajajo usposobljeni prostovoljci, ki svoje sodelovanje predhodno dogovorijo z vodstvom Centra.

 

Pri izvajanju programov in aktivnosti se upoštevajo določila uredbe o varovanju osebnih podatkov. Aktivnosti se tudi fotografsko dokumentirajo in se lahko objavljajo v promocijske ter arhivske potrebe.

 

Uporabniki, izvajalci ali obiskovalci prihajajo v Center prostovoljno, ne glede na starost, spol, raso, veroizpoved, politična pripadnost ali telesne hibe.

 

Pravila olajšajo nemoteno izvajanje posameznih aktivnosti. Prosimo, za njihovo razumevanje in izvajanje.

 

 

Januar, 2018