Gibam se

S ciljem doseganja boljšega zdravja, z zdravjem povezane kakovosti življenja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti ter načrtovanja aktivnosti promocije zdravja, sodelovanje s Centrom za Krepitev zdravja krepimo.

“Motivacija za zdrav življenjski slog, ima prednost pred zdravili!”

Ni čudežne tabletke, palice, ampak: “Vsak ima v življenju na voljo več poti, katero pot izberemo pa je na nas samih.
viš.pred. Nataša Vidna, dipl.m.s., univ.dipl.org.

 

V KS Šentilj, KS Ceršak in KS Sladki Vrh, izvajamo deloavnico “Gibam se”. Urniki so sproti objavljeni na FB in spletni strani Medgeneracijskega centra Šentilj.

  • Več o delavnici:
    gre za trinajst 60-minutnih skupinskih srečanj in dve individualni svetovanji.

V delavnici boste pridobili oceno vaše telesne pripravljenosti ter znanje in veščine za ustrezno izvajanje različnih vrst telesne dejavnosti.

Telesna nedejavnost v sodobnem načinu življenja lahko privede do pojava različnih težav povezanih z zdravjem in nastankom kroničnih nenalezljivih bolezni. Da bi izboljšali in ohranili naše zdravje, je potrebno v naš vsakdan vključiti dovolj gibanja.

Delavnica je namenjena vsem, ki si želite postopno in varno povečati raven telesne dejavnosti. S spremembo gibalnih navadi in telesne pripravljenosti boste ohranili oziroma izboljšali svoje zdravje in počutje. Pridobili boste poglobljeno oceno telesne pripravljenosti ter znanje in veščine za samostojno, varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in oblik telesne dejavnosti (fiziološka drža, vaje za stabilizacijo, ravnotežje in koordinacija, aerobna vadba, vaje za gibljivost, vaje za krepitev mišic, vadba s pripomočki, vaje za sproščanje…). Na podlagi meritev boste pridobili informacijo o lastnem napredku, gibalnih navadah in telesni pripravljenosti. Delavnica je sestavljena iz teoretičnih in praktičnih vsebin.

Pogoji vključitve: Za vključitev v delavnico je potrebna napotitev iz ambulante družinske medicine oz. s strani izbranega osebnega zdravnika.

 

Za več informacij nas pokličite ali nam pišite po elektronski pošti.