V centru pri izvajanju aktivnosti upoštevamo

Splošno uredbo o varstvu podatkov GDPR in Zakon o elektronskih komunikacijah.