Večgeneracijski center Štajerska (VGC Štajerska) vsem uporabnikom ponuja prostore, strokovno podporo, vodene aktivnosti, info točko in neformalno druženje, kar za uporabnike predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialnih mrež, preprečuje osamljenost, socialno izključenost, revščino.

Moto VGC Štajerska je “Kanček več za vse”, kar pomeni, da si z vsemi aktivnostmi in vsebinami prizadevamo za čim boljšo socialno vključenost vseh, za preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezovanje in tako vsakemu posamezniku skušamo ponuditi priložnost za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo življenje, saj smo prepričani, da s priložnostjo za vsakega in ponujeno roko vsakemu posamezniku lahko skupaj dosežemo boljše življenje za vse in tako pripomoremo k boljši družbi.

Partnerji projekta so: Zveza prijateljev mladine Maribor, Ozara, Zavod Antona Martina Slomška, strokovna partnerja pa Center za pomoč na domu in Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza; pri projektu pa sodeluje še 140 drugih organizacij (društev, nvo, zadrug, javnih institucij,..) in 10 lokalnih skupnosti, med njimi tudi Občina Šentilj.

Urniki dejavnosti VGC Štajerska so objavljeni na njihovi spletni strani.